Syntese A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Syntese A/S beliggende Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Syntese A/S beliggende Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre.

- tilsynsrapport Syntese A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk