Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S beliggende Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12-11-2014 hos Novo Nordisk A/S beliggende Hallas Alle 1, 4400 Kalundborg.

- tilsynsrapport Novo Nordisk A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .