Koppers Denmark: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Koppers Denmark, beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. november 2014 hos Koppers Denmark beliggende Avernakke 1 , 5800 Nyborg.

- tilsynsrapport Koppers Denmark

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .