I/S Aars Varmeværk: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

12-01-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Aars Varmeværk kan modtage RDF-affald uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klagefrist: 9. februar 2015, kl 16.00

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at I/S Aars Varmeværk,
Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars, kan modtage RDF-affald uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for I/S Aars Varmeværk

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk .

Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2015, kl. 16.00.

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-01424 på klagen.

Alternativt kan en eventuel klage sendes skriftligt til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Klagen skal være modtaget senest den 11. februar 2015 inden kl 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .