Nordby Bugt Havbrug, Snaptun Fisk Export A/S: Påbud

08-01-2015

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Snaptun Fisk Export A/S.
Klagefrist: 5. februar 2015 kl. 16.00.

Påbud

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Snaptun Fisk Export A/S.

Snaptun Fisk Export A/S påbydes at undersøge kobberindhold i sediment ved Nordby Bugt Havbrug og fremrykke tidspunktet for udtagningen af egenkontrolprøver fra april 2015 til marts 2015 .

- påbud Snaptun Fisk Export A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens påbud offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Klagevejledning

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. 
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage kan indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal som tilgås via Borger.dk eller Virk.dk. Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer logger på og anvender Klageportalen findes på  www.nmkn.dkwww.borger.dk  eller  www.virk.dk . Alternativt kan klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1279-00337 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 5. februar 2015 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside,  www.nmkn.dk .