Arla Foods amba Esbjerg Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos beliggende Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 6. november 2014 hos Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.

- tilsynsrapport Esbjerg Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .