Danish Crown A/S Herning: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S beliggende Danmarksgade 22, 7400 Herning.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 07-10-2014 hos Danish Crown A/S beliggende Danmarksgade 22, 7400 Herning.

- tilsynsrapport Danish Crown Herning

Aktindsigt

Det skal samtidig oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .