Danipharm A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danipharm A/S beliggende Skalhuse 3, 9240 Nibe

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. september 2014 hos Danipharm A/S beliggende Skalhuse 3, 9240 Nibe.

- tilsynsrapport Danipharm A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .