Pharmacosmos A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Pharmacosmos A/S, beliggende Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. november 2014 hos Pharmacosmos A/S, beliggende Rørvangsvej 30, 4300 Holbæk..

- tilsynsrapport Pharmacosmos A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .