Faxe Miljøanlæg AffaldPlus: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-01-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 20. november 2014 været på tilsyn på Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe.

- tilsynsrapport Faxe Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .