Esbjergværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Esbjergværket beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-12-2014hos Esbjergværket beliggende Amerikavej 7, 6700 Esbjerg.

- tilsynsrapport Esbjergværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk