ROCKWOOL Vamdrup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ROCKWOOL beliggende Industrivej 9, 6580 Vamdrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. december 2014 hos ROCKWOOL beliggende Industrivej 9, 6580 Vamdrup.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .