Havbundssedimentdepot - Horsens Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Havbundssedimentdepot - Horsens Havn beliggende Ove Jensens Allé, 8700 Horsens

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10-12-2014 hos Havbundssedimentdepot - Horsens Havn beliggende Ove Jensens Allé, matr. nr. 1135a og 1135n Horsens Bygrunde.

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot - Horsens Havn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .