PolyPeptide Laboratories A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 18. november 2014 været på tilsyn hos PolyPeptide Laboratories A/S beliggende Herredsvejen 2, 3400 Hillerød.

- Læs tilsynsrapporten for PolyPeptide Laboratories A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .