Nordgroup A/S Deponeringsplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Nordgroup A/S Deponeringsplads beliggende Klintholmvej 56, 5874 Hesselager

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 14. november 2014 været på tilsyn på Nordgroup A/S Deponeringsplads beliggende Klintholmvej 56, 5874 Hesselager .

- Læs tilsynsrapporten for Nordgroup A/S Deponeringsplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk