Polar Omega A/S – TripleNine Fish Protein: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Polar Omega/TripleNine, Læssevejen 20, 6700 Esbjerg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 10. december 2014 været på tilsyn hos Polar Omega/TripleNine Fish Protein beliggende Læssevejen, 6700 Esbjerg. Virksomhederne reguleres af samme godkendelse, hvor Polar Omega A/S er ansvarlig for overholdelse af miljøkravene.

- Læs tilsynsrapporten for Polar Omega/TripleNine Fish Protein 

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk