YARA Danmark A/S - Gødningsterminal i Vordingborg : Indkaldelse af idéer og forslag

11-02-2015

Miljøstyrelsen har modtaget en anmeldelse om oplag af gødning på Vordingborg Havn fra YARA Danmark. Projektet er VVM-pligtigt, og derfor skal der udarbejdes en VVM-redegørelse.
Frist for idéer og forslag: 11. marts 2015 kl. 16.00

Yara Danmark Gødning A/S sælger mineralsk gødning til landbruget. Yara har i dag en gødningsterminal på Randers Havn og ønsker at etablere en ny gødningsterminal på Masnedø på Vordingborg Havn, da gødningssalget dækker hele Danmark.

Yaras gødningsterminal på Masnedø skal beskæftige sig med håndtering og losning af mineralsk gødning fra skibe, bulklagring (lagring i løs vægt), pakning/håndtering samt lagring af storsække og levering til det danske landbrug.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om,  at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af,  om der kan etableres en ny gødningsterminal på Masnedø på Vordingborg Havn og undersøges, hvilke virkninger projektet har på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg YARA Danmark A/S
- Anmeldelse YARA Danmark A/S
- Afgørelse om VVM-pligt YARA Danmarks A/S

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 11. marts 2015 kl. 16.00.
Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg eller .