Havbundssedimentdepot Hanstholm Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Havbundssedimentdepot Hanstholm Havn beliggende Kai Lindberg Gade

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-11-2014 hos Havbundssedimentdepot Hanstholm Havn beliggende Kai Lindbergs Gade, 7730 Hanstholm.

- tilsynsrapport Havbudssedimentdepot Hanstholm Havn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .