Dansk Overflade Teknik A/S i Køge: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, 4600 Køge

Tilsynsrapport
Miljøstyrelsen har den 3. december 2014 været på tilsyn hos Dansk Overflade Teknik A/S, Industrivej 14, 4600 Køge. Tilsynet omfatter alm tilsyn med vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser og kampagne om opbevaring og håndtering af kemikalier på virksomheden.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt
Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .