Vald. Birn A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vald. Birn A/S beliggende Frøjkvej 75, 7500 Holstebro.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28. oktober 2014 hos Vald. Birn A/S beliggende Frøjkvej 75, 7500 Holstebro.

- Læs tilsynsrapporten Vald. Birn A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk