Dansk Overflade Teknik A/S Ferritslev: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dansk Overflade Teknik A/S Ferritslev beliggende Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 09-12-2014 hos Dansk Overflade Teknik A/S Ferritslev beliggende Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev.

- Læs tilsynsrapporten for Dansk Overflade Teknik

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk