Odense Nord Miljøcenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Odense Nord Miljøcenter beliggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense N

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 21. november 2014 været på tilsyn Odense Nord Miljøcenter beliggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense

- Læs tilsynsrapporten for Odense Nord Miljøcenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk