Dong Energy A/S, Måbjergværket:Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dong Energy A/S, Måbjergværket beliggende Energivej 2, 7500 Holstebro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-11-2014 hos Dong Energy A/S, Måbjergværket beliggende Energivej 2, 7500 Holstebro

- Læs tilsynsrapporten for Dong Energy A/S Måbjergværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .