Københavns Kommune, KMCs depoter på Selinevej 2: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Københavns Kommune KMC beliggende Selinevej 2, 2300 København S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 3. december 2014 hos Københavns Kommune, KMC beliggende Selinevej 2, 2300 København S

- Læs tilsynsrapporten for KMC's depoter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk