ARWOS Deponi A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på ARWOS Deponi A/S, Flensborgvej 353A, 6200 Aabenraa

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 5. november 2014 været på tilsyn ARVOS Deponi A/S beliggende Flensborgvej 353A, 6200 Aabenraa

- Læs tilsynsrapporten for ARWOS Deponi A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk