I/S Amager Ressourcecenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-02-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, 2300 København S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 04-12-2014 hos I/S Amager Ressourcecenter beliggende Kraftværksvej 31, 2300 København S

- Læs tilsynsrapporten for Amager Ressourcecenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk