FF Skagen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hosFF Skagen beliggende Havnevagtvej 5, 9990 Skagen.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  17-11-2015 hos FF Skagenbeliggende Havnevagtvej 5, 9990 Skagen.

- Læs tilsynsrapporten for FF Skage

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .