Daka Denmark A/S, Rønne: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Daka Denmark A/S beliggende Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. september 2015 hos Daka Denmark A/S beliggende Buldregårdsvej 2, 3700 Rønne .

- Læs tilsynsrapporten for Daka

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .