Grindsted Deponi : Tilsynsrapport

17-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Grindsted nedlukkede Deponi beliggende Ribe Landevej 6, Grindsted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. november hos Grindsted nedlukkede Deponi beliggende Ribe Landevej 6, Grindsted.

- Læs tilsynsrapporten For Grtinsted Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .