Herning Varmforzinkning A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Herning Varmforzinkning A/S beliggende Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. oktober 2015 hos Herning Varmforzinkning A/S beliggende Sverigesvej 13, 7480 Vildbjerg.

- Læs tilsynsrapporten for Herning Varmforzinkning A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .