Novozymes A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novozymes A/S, beliggende Hallas Allé, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. november 2015  hos Novozymes A/S, beliggende Hallas Allé, 4400 Kalundborg. Baggrunden for tilsynet var konstatering af jordforurening på virksomheden.

- Læs tilsynsrapporten for Novozymes A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .