DONG Energy A/S Studstrupværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Energy A/S, Studstrupværket beliggende Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. november 2015  hos DONG Energy A/S, Studstrupværket  beliggende  Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup

Læs tilsynsrapporten for Studstrupværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk