Ny biokedel på Asnæsværket: Indkaldelse af idéer og forslag

10-12-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at etablering af en nu 180 MW biokedel er VVM-pligtigt. Der skal derfor foretages en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

DONG Energy Asnæsværket er beliggende ved Kalundborg Havn. Asnæsværket består i dag af ASV 2, som indfyres med kul og olie og ASV5, der også indfyres med kul og olie og som er betinget driftsklar.  

DONG Energy ønsker at etablere en ny 180 MW biokedel (ASV6), som primært skal indfyres med flis. ASV6 skal fremover erstatte brugen af ASV2.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at etablering af ASV 6 er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af den nye biokedels virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den  8. januar 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller