Kruusesminde Deponi. Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kruusesminde Deponi, Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. september 2015 hos Kruusesminde Deponi, Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør

Læs tilsynsrapporten for Kruusesminde Deponi.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk