DONG Energy Thermal Power A/S Enstedværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-12-2015

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn hos DONG Energy Thermal Power A/S, Enstedværket beliggende Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på nedlukningstilsyn den 13. november 2015 hos DONG Energy Thermal Power A/S, Enstedværket beliggende Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa. Tilsynet omfattede kun zone 1a (blok 2 mv.).

- Læs tilsynsrapporten for Enstedværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk