Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg beliggende Ved Fjorden 20, 4700 Næstved.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 08-10-2015 hos Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg beliggende Ved Fjorden 20, 4700 Næstved.

- Læs tilsynsrapporten for Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .