ROCKWOOL, Øster Doense: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos ROCKWOOL A/S beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. november 2015 hos ROCKWOOL A/S  beliggende Rockwoolvej 2, 9500 Hobro.

- Læs tilsynsrapporten for ROCKWOOL A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk