Glesborg Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Glesborg Losseplads beliggende Kastbjergvej 6A, 8586 Glesborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  15-09-2015 hos Glesborg Lossepladsbeliggende Kastbjergvej 6A, 8586 Glesborg.

- Læs tilsynsrapporten Glesborg Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsysrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .