BHJ A/S - Gråsten: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos BHJ A/S - Gråsten beliggende Sundsnæs 33, 6300 Gråsten

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. oktober  2015 hos BHJ A/S – Gråsten, beliggende Sundsnæs 33, 6300 Gråsten.

- Læs tilsynsrapporten for BHJ A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .