Yara Danmark Gødning A/S, etablering af gødningsterminal på Masnedø: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

04-12-2015

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for en gødningsterminal i Vordingborg Kommune ved Masnedø.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for Yara Danmarks A/S, der sælger mineralsk gødning til landbruget. Yara ønsker at etablere en gødningsterminal på Masnedø i Vordingborg Kommune, med et max oplag på 22.200 tons af axan.   Baggrunden er at virksomheden vurderer at denne placering er optimal for terminaldrift på Sjælland .

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelses

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 29. januar 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Lyseng Alle 1 , 8270 Højbjerg eller .