Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-12-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15. oktober 2015  hos Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket beliggende Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg, hvor tilsynet er udført..

- Læs tilsynsrapporten for Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .