Miljøanlæg Rønnovsdal, AVV I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hosMiljøanlæg Rønnovsdal, AVV I/S beliggende Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25-06-2915 hos   Miljøanlæg Rønnovsdal, tilhørende AVV I/S, beliggende Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring.

- Læs tilsynsrapporten for Miljøanlæg Rønnovsdal, AVV I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .