Aalborg Fjordudvalg - Havbundssedimentdepot Rærup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Aalborg Fjordudvalg - Havbundssedimentdepot Rærup beliggende Rærupvej 29, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26. juni 2015 hos   Aalborg Fjordudvalg - Havbundssedimentdepot Rærup beliggende Rærupvej 29, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten for Aalborg Fjordudvalg - Havbundssedimentdepot Rærup

Aktindsigt 

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .