Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn beliggende Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26. juni 2015 på Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn beliggende Nordhavnsvej 20, 9900 Frederikshavn.

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .