Miljøanlæg Trynbakke: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Miljøanlæg Trynbakke beliggende på Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25-06-2015 hos AVV I/S’ Miljøanlæg Trynbakke, beliggende på Trynbakkevej 5, 9881 Bindslev.

- Læs tilsynsrapporten for Miljøanlæg Trynbakke

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk