Bredkær Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Bredkær Losseplads beliggende Bredkærvej 15, 8300 Odder.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19-05-2015 på Bredkær Losseplads beliggende Bredkærvej 15, 8300 Odder.

- Læs tilsynsrapporten for Bredkær Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .