Emmelev A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Emmelev A/S beliggende Emmelevgyden 25, 5450 Otterup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. juni 2015 hos Emmelev A/S beliggende Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

- Læs tilsynsrapporten for Emmelev A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk