Ågesholm Fyldplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

17-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ågesholm Fyldplads beliggende Kohøjvej 1, Vasby, 2640 Hedehusene

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 6. maj 2015 hos Ågesholm Fyldplads beliggende Kohøjvej 1, Vasby, 2640 Hedehusene.

- Læs tilsynsrapporten for Ågesholm Fyldplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk