VVM for lager NTG Terminals A/S, Hammerholmen i Hvidovre: Indkaldelse af idéer og forslag

14-08-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for ideer og forslag fredag den 11. september 2015.

VVM-pligt

På NTG’s lager på Hammerholmen opbevares alt fra fødevarer til tunge maskiner, tekstiler, emballager mm. Små og store varer i alle højder, længder, tyngder og temperaturer. I tillæg til oplagring og logistik kan håndteres mindre opgaver som plukning, ompakning, foliering, mærkning osv.

Virksomheden har ikke hidtil været omfattet af krav til miljøgodkendelse eller tilsvarende. Virksomheden står imidlertid nu overfor at skulle oplagre produkter omfattet af risikobekendtgørelsen og bliver i den forbindelse en såkaldt kolonne 3 risikovirksomhed. Det betyder, at virksomheden automatisk bliver omfattet af krav til miljøgodkendelse og VVM.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af lagerets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg NTG Terminals  
- Anmeldelse NTG Terminals
- Afgørelse om VVM-pligt NTG Terminals

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest fredag den 11. september 2015. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller . Angiv venligst j.nr.: MST-1274-00121