BIOFOS A/S Lynettens Askedepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

05-08-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos BIOFOS A/S beliggende Refshalevej 250, 1432 København K

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. maj 2015 hos BIOFOS A/S, Refshalevej 250, 1432 København K .

- Læs tilsynsrapporten for BIOFOS A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .